Bezoek Galerie des Amis

Ontdek onze galerie in de bruisende vesting van het prachtige Woudrichem (Brabant).


U vindt ons aan de Landpoortstraat 1 in Woudrichem. Of bel ons gerust even via 06-52307699.

Kom in contact!

Welkom op de website van Galerie des Amis.
Laat u verrassen door een kleurrijk aanbod aan schilderijen, zeefdrukken en litho’s.
Tevens hebben wij een mooie collectie bronzen beelden en kunstobjecten.

DITTY KETTING        CONSTANT        JAAP EGMOND       WIL BOUTHOORN

 Ditty Ketting

De schilderijen van Ditty Ketting refereren niet aan waarnemingen in de werkelijkheid. Het zijn op zichzelf staande composities die van tevoren zorgvuldig zijn berekend met een ingebouwde mogelijkheid om die berekening in twijfel te trekken. De onvoorspelbare veranderlijkheid van de werking van kleuren ten opzichte van elkaar biedt haar de vrijheid om de beheersing van haar talent de vrije loop te laten. Ieder kader dat zij zich stelt is om eraan te ontkomen.

Het lijkt met elkaar in tegenspraak die vrijheid van verbeelding in precieze zorgvuldigheid. Bij Ditty Ketting gaat het juist om die omzichtige manier van werken waarbij ieder persoonlijk handschrift wordt weggewerkt – je ziet bij haar geen herkenbare verfstreek of doorschemerende ondertekeningen – waarbij ze gebruik maakt van liniaal, trekpen en penseel. Ze beoordeelt op het oog en haar gevoel of het schilderij die materiële intensiteit en straling heeft die doorslaggevend is voor de kwaliteit ervan.

Aan ieder schilderij gaat een schets vooraf, een compositiestudie waarin ze nauwkeurig het hele proces van het schilderij heeft uitgedacht. Het zijn elkaar in reeksen opvolgende kleurvlakken in bepaalde kleurtonen waarin ze op voorhand bepaalde onderbrekingen plaatst die in een onbestemd wit cesuren, of muzikaal gesproken ‘rusten’, aanbrengen die de ritmiek onderbreken. Die mate van rust en stilte in haar werk is bepalend voor de overtuigingskracht ervan. Het gaat erom hoe ze meerstemmigheid weet te vatten in samenhangende composities waarin alle ongelijkheid is opgeheven. Haar schilderijen zijn een verweer tegen machteloosheid, willekeur en machtsmisbruik. Voor haar werk bestaat in feite geen taal, je kunt het enkel kijkend ondergaan. Wat je denkt lost op in wat je ziet.

 

Opening van de tentoonstelling zal plaatsvinden op zaterdag 7 september om 15.00 uur.

Untitled, 436, 96 x 96 cm, 2017

  

Project ‘Intriguing composition’

Het begrip compositie is te definiëren middels een simpele omschrijving: ‘Ordening van de verschillende delen tot één geheel’.

Als we daarvan uitgaan, kunnen we ons niet beperken tot kunst alleen. Architectuur, design, muziek, haute cuisine; alles om ons heen is aan de term compositie onderhevig. De inrichting van uw huis en uw kledingkeuze zijn een paar simpele, maar niet meteen voor de hand liggende, voorbeelden. In al deze vormen van compositie zijn we op zoek naar iets wat we mooi vinden, of waar we ons prettig bij voelen. Iets wat een bepaalde harmonie vormt. Als we naar de kunst kijken, is de omschrijving goed te begrijpen. Alle losse strepen, vormen en kleuren bepalen de uiteindelijke compositie. Door de kunstenaar van tevoren nauwkeurig uitgedacht, of al werkend door de inspiratie laten leiden. Het toevoegen of juist weglaten van één element is bepalend voor de totale compositie. Kijk wat langer naar een kunstwerk om uit te vinden wat de compositie met u doet. Wat vindt u mooi en wat niet. Waar voelt u zich prettig bij, of wat vindt u storend. Een werk kan u soms in één oogopslag raken. Dat is de kracht van compositie.

Is de perfecte compositie dan meteen een boeiend kunstwerk? Ongetwijfeld, maar wellicht bent u op zoek naar een compositie die enigszins ‘schuurt’, iets wat niet lijkt te kloppen, maar het geheel juist net die extra spanning geeft, dat ene wat het geheel een ‘intrigerende compositie’ maakt. Laat u verrassen door de verscheidenheid aan aanbod binnen dit project en probeer uit te vinden wat voor u werkt. Tijdens dit project willen we u kennis laten maken met zes zeer uiteenlopende kunstenaars uit het boek ‘How abstract art changed society, and helped innovate innovation’. In dit boek staat uitvoerig beschreven welke plaats de (abstracte) kunst inneemt binnen de samenleving, in elke denkbare vorm. De rode draad is compositie. Een zorgvuldig afgewogen selectie van kunstenaars. Vier schilders en twee beeldhouwers, zowel figuratief als abstract. Op deze manier willen we u laten ervaren wat compositie betekent binnen hun werk. Zo kunt u zien wat de verschillen en de overeenkomsten zijn.

  

DITTY KETTING                                                                                                 zaterdag 7 september t/m zondag 6 oktober

EJA SIEPMAN VAN DEN BERG/SEYMOUR BOARDMAN                        zaterdag 9 november t/m zondag 15 december

2020

GER DE JOODE                                                                                                   zaterdag 18 januari t/m zondag 23 februari

JAAP HARTMAN                                                                                                 zaterdag 28 maart t/m zondag 3 mei

ERIK VAN DER GRIJN                                                                                       zaterdag 6 juni t/m zondag 12 juli